- Pančevo web portal - http://www.pancevo.co.rs -

Elektronska zdravstvena dokumentacija

Evropska agencija za rekonstrukciju započela je projekat pod pokroviteljstvom Evropske unije "Razvoj zdravstvenog informacionog sistema za osnovne zdravstvene i farmaceutske usluge", čiji je cilj da se uvedu elektronski kartoni u zdravsteni sistem naše zemlje. Pripreme projekta traju oko 3 godine, a skoro je startovan pilot-projekat u Pančevačkom zdravstvenom centru.

Zadatak pilot-projekta je da sve informacije o pacijentima koje su se do sada čuvale u starim zdravstvenim kartonima budu prebačene u elektonski i oblik da se na taj način eliminiše komunikacija putem papira. Projekat je zamišljen tako da se svi podaci o osiguranicima Pančevačkog zdravstvenog fonda objedine u zajedničkoj bazi podataka. Na taj način će biti moguće pratiti pacijenta kroz zdravstveni sistem na osnovu njegovih ličnih podataka.

Sem lakšeg praćenja stanja pacijenata svrha projekta je i smanjenje finansijskih troškova koje prouzrokuje trenutni "zastareli" sistem zdravstvenih kartona.

U Pančevu je predvidjeno da pilot-projekat elektronske zdravstvene dokumentacije počne sa radom do maja naredne 2008. godine, plan je da se sistem nakon testiranja prvo uvede u kliničkim centrima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Da bi se informacioni sistem u potpunosti implementirao u zdravstvo potrebno je da se prvo izvrše odredjene promene u zakonadavnom sistemu Srbije.

Izvor informacija B92.