- Pančevo web portal - http://www.pancevo.co.rs -

Remont Pančevačke "Petrohemije" obavlja se u skladu sa propisima

Povodom navoda u nekim medijima da "Petrohemija može biti krivac za neprijatne mirise" na koje su se građani Pančeva žalili 24.septembra, u ranim jutarnjim časovima, ta kompanija ukazala je da je republički inspektor za zaštitu životne sredine Jelena Stanković obavila pregled "HIP-Petrohemije" istog dana.

U svom zapisniku, inspektorka Stanković navela je:

"Obzirom da merenja u radnoj sredini i merenja monitoringa opštine ne pokazuju nikakvo povećanje koncentracija merenih polutanata, zaključuje se da Petrohemija nije uzročnik povećanog zagadjenja."

"HIP-Petrohemija" Pančevo je u generalnom remontu od 19.septembra, a remontni radovi ne obavljaju se noću, tako da zagađenje u ranim jutarnjim satima ne može poticati iz petrohemijskih postrojenja. Remontne aktivnosti obavljaju se po prethodno utvrđenom planu, koji podrazumeva i obezbeđenje uslova da se svi radovi obave u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.