Kursna lista

Kursna lista se primenjuje od 8.00 časova tekućeg dana do 8.00 časova narednog dana.

U dane vikenda ili praznika važeća je lista koja se primenjivala prethodnog radnog dana.

Konvertor valuta

Izaberite valute izmedju kojih vršite konverziju, unesite željeni iznos u polje ispod i kliknite na "Razmeni".

* NAPOMENA: Konverzija valuta se vrši po trenutno važećem srednjem kursu Narodne Banke Srbije.